Зарахування до 1 класу

Головна » Зарахування до 1 класу   

            

До уваги батьків майбутніх першокласників!

 Зарахування дітей до 1 класу здійснюється у відповідності до Наказу МОН України від 16 квітня 2018 р.№367 «Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»:
     1. Зарахування дітей до 1 класу здійснюється відповідно до закріпленої території обслуговування, на якій проживає дитина чи один із батьків.
     2. Прийом документів здійснюється з 2 по 31 травня 2019 р.
         31 травня видається наказ про зарахування до 1 класу.
     3. Право на позачергове зарахування мають: 
         - діти, які проживають на території обслуговування,
         - діти, які є рідними братами (сестрами) дітей, які здобувають освіту в закладі,
         - діти працівників закладу.
     4. Для зарахування до 1 класу необхідно подати такі документи:
         1) заява;
         2) копія свідоцтва про народження;
         3) оригінал медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», довідка про профілактичне щеплення;
        4) оригінал висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної комісії (у разі наявності);
       5) один з документів, визначений пунктом 5 розділу II цього Порядку (у разі необхідності підтвердження права на першочергове зарахування) –паспорт або довідка про реєстрацію місця проживання (оригінал та копія відповідного документа).
    5. Зарахування на вільні місця здійснюється з 1 – 15 червня (при наявності відповідних документів).
     6. Інформація про кількість зарахованих учнів (наказ) та наявність вільних місць буде оприлюднена на сайті школи.

 

До відома батьків майбутніх першокласників

 2018-2019 н.р.

Відповідно до рішення виконавчого комітет Василівкої  сільської ради5 від 30.01.2018 р. "Про закріплення території обслуговування за загальноосвітньою школою І-ІІ ст с.Василівка" закріплено територію обслуговування в межах населених пунктів: с.Василівка , с.Курники, с.Майдан, с.Зарванка.

З 23 квітня по 31 травня 2018 року  дирекція школи буде проводити прийом документів від батьків або осіб, які їх замінюють,  на зарахування дітей до 1 класу.

 

Перелік документів, необхідних для зарахування дитини до 1 класу у 2018 -2019 н.р.

Особа, що подає документи дитини( батьки або особи, які їх замінюють, надає документ,що посвідчує  особу (паспорт).

Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини.

Оригінал або копія медичної довідки встановленого зразка ( довідка №086-1/о)

 

 

 

 

 

 

Заява. 

Зарахування дітей до 1-го класу закладу. 

       Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання зарахування дітей до загальноосвітніх навчальних закладів є:

• Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 18);

• Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пп.18-26);

• Наказ МОНУ від 16.04.2018 367 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника. Зарахування здійснюється без проведення конкурсу (п.7, ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту») і, як правило, відповідно до території обслуговування.

              Підставою для зарахування дитини є:

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють;

2.Медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).

3. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка.

      Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчанн

 

 

 

 

 

П.І.Б. Директора  _______________________

                       (повне найменування закладу освіти)

_________________________________

(прізвище та ініціали директора)

_________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________

Адреса електронної поштової скриньки: ________________________

 

 

ЗАЯВА

про зарахування до закладу освіти

 

Прошу зарахувати _______________________________________________

                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження)

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою: ____________________________________________________________________,на _____________ форму здобуття освіти.

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_______________________________________________________);

                   (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) _______________________________________________;

                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри)

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ ____________________________________________________________________;

                                           (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)

навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);

 

 

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу ________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

Додатки: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ------------------                                          Підпис-----------------------

                                                 

                                                                                                                                                                                        

 

Список дітей,які претендують для зарахування до 1-го класу 2018-2019 н.р.

1.Береза Даря

2.Кінщак Карина

3. Сітченко Віталій

4.Бабій Анастасія

5.Вихрист Даря

6. Прищепа Анастасія

7.Калініна Валерія

8. Табачук Богдан

9.Леонова Юлія

10.Бзовий Сергій

11.Гончар Артем

12. Діденко Олег

13.Белецька Анна

14. Шведюк Аліна

 

 

Список майбутніх першокласників 2018-2019 н. р.   станом на 30.05.2018 року, батьки  яких подали заяви  для зарахування до закладу

 

1.Береза Даря

2.Кінщак Карина

3. Сітченко Віталій

4.Бабій Анастасія

5. Прищепа Анастасія

6.Калініна Валерія

7. Табачук Богдан

8.Леонова Юлія

9.Бзовий Сергій

10.Гончар Артем

11. Діденко Олег

12.Белецька Анна

13. Шведюк Аліна

 

Наявність вільних місць у школі на наступний навчальний рік

 

Вільні місця у школі на 2018-2019 навчальний рік

Спроможність закладу 108 місць

Клас

Кількість класів яка планується

у 2018-2019 н.р.

Кількість учнів, що можуть бути зараховані до класу

Кількість учнів у класі

Наявність вільних місць

1

1

16

13

3

2

1

10

5

5

3

1

15

13

2

4

1

16

14

2

5

1

12

10

2

6

1

8

3

5

7

1

12

9

3

8

1

10

6

4

9

1

9

4

5

 

 

                               

УКРАЇНА

ТИВРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ с.ВАСИЛІВКА

23303, вул.Шкільна, 4а, тел.24-6-47

e-mail:72malva@ukr.net

 

 

Наказ

 

від 31.05.2018 року                     c.  Василівка                                 80

                                                                

 Про зарахування 

до складу учнів 1 класу

 

         На виконання  ст. 66 Закону України « Про освіту», п.1 статті 18 Закону України « Про загальну середню освіту»,  Порядком ведення обліку дітей   шкільного віку та  учнів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684  « Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367, на підставі заяв батьків про зарахування дітей до школи:

 

НАКАЗУЮ:

1.     З 1 червня 2018 року зарахувати до складу учнів 1 класу:

 

1.Березу Дарю

2.Кінщак Карина

3. Сітченка Віталія

4.Бабій Анастасію

5.Вихрист Дарю

6. Прищепу Анастасію

7.Калініну Валерію

8. Табачука Богдана

9.Леонову Юлію

10.Бзового Сергія

11.Гончара Артема

12. Діденка Олега

13.Белецьку Анну

14. Шведюк Аліну

 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

В.о. директора  школи                                О.О.Гершун

 

 

Вільні місця у школі на 2019-2020 навчальний рік

Спроможність закладу 108 місць

Клас

Кількість класів яка планується

у 2019-2020 н.р.

Кількість учнів, що можуть бути зараховані до класу

Кількість учнів у класі

Наявність вільних місць

1

1

14

6

8

2

1

16

13

3

3

1

10

4

6

4

1

16

13

3

5

1

15

12

3

6

1

13

10

3

7

1

7

3

4

8

1

9

5

4

9

1

9

6

3

 

 

 

                                                                

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 ТИВРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ С. ВАСИЛІВКА

 

Н А К А З

 

31.05.2019                                          Василівка                              № 68

 

Про зарахування

учнів до 1 класу

 

   На виконання ст.13,66 Закону України « Про освіту», п.1 статті 18 Закону України « Про загальну середню освіту», на виконання пункту 6 наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та проведення учнів до державних та комунальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти», наказу управління освіти, молоді та спорту Тиврівської РДА від 24.04.2019 року «120 «Про прийом дітей до 1-го класу в заклади  загальної середньої освіти Тиврівського району на 2019-2020 навчальний рік», на підставі заяв батьків про зарахування дітей до школи, з метою забезпечення права на освіту та належної організації прийому дітей до 1-го класу до закладів загальної середньої освіти в 2019-2020 навчальному році,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.31 травня  2019 року зарахувати до складу учнів 1 класу:

1.Гончарук Ганну

2.Артим Аліну

3.Покотилюка Олександра

4.Ясинського Олександра

5.Материнську Софію

6.Муляра Івана

 

2.Заступнику директора з НВР Лавренчук В.М.:

2.1.Внести прізвища учнів до алфавітної книги за відповідними літерами.

2.2.Внести прізвища учнів до обліку руху учнів.

 

3.Класному керівнику Олійник С.А.:

3.1.Оформити особові справи учнів 1 класу.

3.2.Розмістити особові справи учнів до папки з особовими справами 1 класу.

 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор  школи                     О.О.Гершун