Методична робота

Головна » Методична робота   

 

 

  Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів.

     Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу.

    

 

Методичне об'єднання  

  класних керівників

 

Голова МО класних керівників

 

 

Романюк Ольга Миколаївна –  

вчитель фізики та математики, класний керівник 5 класу

 

 

Члени МО класних керівників

 

 

Гречко Галина Анатоліївна –  

класний керівник 2 класу

 

 

Самолюк Людмила Вікторівна

– класний керівник 3 класу

 

Троянчук Наталя Олегівна -

класний керівник 6 класу

Шевчук Олена Дмитрівна -

класний керівник 4 класу   

 

 Діденко Інна Олегівна -

класний керівник 8 класу

 

 

Швидюк Любов Іванівна –

 

класний керівник 9 клас

 

Методична тема

Створення сприятливого навчально-виховного середовища, з метою підвищення якості освіти та виховання громадянина України

 

Завдання ШМО

на 2019– 2020 навчальний рік

 

На сучасному етапі розвитку суспільства особливої

актуальності набуває проблема створення умов для розвитку

особистості, здатної до самореалізації.

     Спрямувати роботу  реалізації принципу особистісного підходу до учнів.

Зміцнення дисципліни учнів

Спрямовувати роботу на розвиток творчої особистості.

Приділяти належну увагу формуванню дружнього колективу.

Вивчення і узагальнення досвіду роботи класних керівників по використанню інноваційних технологій у виховній роботі.

Систематично проводити роботу з батьками по збереженню здоров’я та життєдіяльності учнів.

Проводити різноманітні бесіди з батьками по попередженню дитячої злочинності, на виявлення суїциду, бездоглядності дітей.

 

 

 

 

 

 

 

+ v